Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Hasta Sevk İşlemleri ve Ayakta Tedavi

Sal, 21 Mrt 2011
Tedavi için gidenlere verilen Çalışabilir Kağıdı, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, mahkeme kararının ve bakanlığın kendisinin tüm valiliklere duyurduğu yukarıda sözünü ettiğimiz yazının üstünde bir hukuksal düzenleme olarak kabul edilmiştir.
Tedavi için gidenlere verilen Çalışabilir Kağıdı, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, mahkeme kararının ve bakanlığın kendisinin tüm valiliklere duyurduğu yukarıda sözünü ettiğimiz yazının üstünde bir hukuksal düzenleme olarak kabul edilmiştir.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğüne

Bilindiği üzere, 16/12/2006 gün, 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ıncı maddesinde yer alan “… ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle…” ibaresi, 18/04/2008 gün, 2008/13567 saylı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci birinci maddesinin ikinci fıkrası ile madde metninden çıkarılmıştır. Bu işleme ilişkim açılan dava da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 18/06/2009 gin, 2009/121 Y.D.İtiraz No’lu kararı ile bu kaldırma işleminin yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu karar ; ......yönetici ve öğretmenlerden bir ayda dört günü geçmemek üzere il içinde ve dışında olduğuna bakılmaksızın ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevini yerine getiremeyenler, yine bu günlerde üzerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış gibi ders ücretlerini alacaklardır” hükmündedir.

Bu mahkeme kararı üzerine Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğü 27/08/2009 tarih, 2207/73665 sayılı, Ek ders konulu yazısını tüm valiliklere yollamıştır. Söz konusu yazı da mahkeme kararı belirtilerek uygulamanın mahkeme kararına göre yapılacağı; yönetici ve öğretmenlerin ayakta tedavi görülen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları duyurulmuştur.

Ancak yine Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğünün 30/03/2010 tarih, 17912 sayı, hasta sevk konulu İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazmış olduğu yazıda bu mahkeme kararı yok sayılmış, uygulama SUT göre değiştirilmiştir.

Tedavi için gidenlere verilen Çalışabilir Kağıdı, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, mahkeme kararının ve bakanlığın kendisinin tüm valiliklere duyurduğu yukarıda sözünü ettiğimiz yazının üstünde bir hukuksal düzenleme olarak kabul edilmiştir. Davalı idare yasalarla kendisine verilen ve mahkeme kararı ile sınırı açıkça hukuken haklı ve geçerli bir sebeb olarak belirlenen yetkisini bu çerçevenin dışında kullanmakta, çalışanlara verilen bir hakkı istismar etmektedir.

Öncelikle yönetmelik ve mahkeme kararı ayakta tedaviden söz ederken günden söz etmektedir, saatten değil. Kaldı ki bakanlığınız da ilgili yazısında günden söz etmektedir. Zaten bunu saate indirgemek, doğrudan bu hakkı istismar etmek sonucunu doğurmaktadır. Zira ayakta tedavi için geçirilen süre sadece doktorun yanında geçirilen süre değildir. Doktora muayne olunacak sağlık kuruluşuna gidip gelmek, orada sıra beklemek, ilaç almak bu süreye dahil olmadığı gibi, çalışanın birinci dereceden bir yakınını hastaneye götürmesi halinde durum daha da zorlaşmaktadır. Bu uygulama doğrudan, daha önce düzenlemede yer alan, düzenlemeden çıkarılmasına karşı mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilen yani yasal düzenlemelerle tanınan ve korunan bir hakkın yok sayılması sonucunu doğurmaktadır. Zira Çalışabilir Kağıdında yer alan sürelerin dışında kalan süreler için öğretmen ve diğer bakanlık personeli görevini yerine getirmemiş, işini keyfi olarak yapmamış gösterilmeye çalışılmakta, bir ayda 4 gün ayakta tedavi gördüğünde haklarının tam olarak ödenmesi imkansız hale getirilmektedir.

Bu durumdan üyelerimiz ve tüm bakanlık personeli mağdur olmaktadır. Bu uygulamanın bir an önce düzeltilerek, üyelerimiz ve tüm personelimizin yasalar ve yargı kararı ile tanınan 4 günlük ayakta tedavi halinde ek ders ve diğer ücretlerini tam almalarına ilişkin haklarının istismarından vaz geçilmesi, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi ve bir genelge ile MEB teşkilatına duyurulması için gereğini arz ederim.

Saygılarımızla.  
 
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz